Flash Player təzələnməlidir.

NAXÇIVAN ÖZƏL UNİVERSİTETİNDƏ ÇALIŞMAQ İSTƏYƏNLƏRİN NƏZƏRİNƏ

Naxçıvan Özəl Universitetində çalışmaq istəyənlər CV nümunələrini cv@npu.edu.az adresinə göndərə bilərlər. Müraciət blankını əldə et

  
  

Babək məhəlləsi 1, Naxçıvan MR, Azərbaycan TEL : + 994 (036) 545 58 56 FAX: + 994 (036) 545 15 16